נוהל הגשת בקשה ל מחלקת היתרים באופן ממוחשב

לצורך שיפור השירות ללקוחות וייעול הטיפול בתהליך קבלת היתרי הבניה ולטובת תכנון וביצוע חיבורי הנכסים לתשתיות מים וביוב בצורה המיטבית הוחלט כי מתאריך ה 2020-08-17 ההגשה לבקשות היתרי בניה יועברו למחלקת היתרי בניה שבתאגיד באופן ממוחשב, באמצעות המיילים המצוינים מטה ולא בהגעה פיזית על ידי התושב/עורך הבקשה כפי שנעשה עד היום.

אמיילים למשלוח בקשות: Nehaia@miahcom.co.il latifa@miahcom.co.il

pdfנוהל הגשת בקשה ל מחלקת היתרים