צרכן נכבד !

המים הם מצרך חיוני וקיומי לאדם לניהול שגרת חיים : להזנה, לבריאות ולהיגיינה אישית.

אדם יכול להתקיים זמן מושך ללא מוצרים שונים, אך לא יוכל להתקיים לאורך זמן ללא מים.

תאגיד המים והביוב מיאהקום פועל ככל יכולתו, להבטחת אספקת המים וסילוק הביוב כסדרם, אולם יחד עם זאת קיימים איומים, דוגמת רעידת אדמה, תקלות טכניות וכשלים במערכת הארצית העלולים להוביל את כולנו להתמודדות עם משברי המים.

כדי להיות מוכנים לאירוע כזה בצורה מיטבית, באחריות כל משפחה, להכין מספר מוצרים הנמצאים לרוב בשימוש יומיומי בבית:

  • 4 ליטר מים לנפש, אותם יש להחליף אחת לחודש (ניתן להשתמש במים המוחלפים להשקיה/שטיפת רצפות או הדחת שירותים ).
  • מגבונים לחים/ג’ל אנטי בקטריאלי (כתחליף מים לצרכי היגיינה).
  • שקיות ניילון (לאיסוף פסולת ומגבונים לחים משומשים).

את הפריטים הללו יש לאחסן במקום יבש וקריר.

מומלץ להשתמש מפעם לפעם בפריטים המאוחסנים ולהחליפם בחדשים, כך שישמרו טריים וראויים לשימוש.

בתאגיד  המים והביוב כפרי גליל תחתון “מיאהקום” קיימת יחידת ביטחון מים וחרום, ע”פ הנחיות הממונה על תאגידי המים והביוב.יחידת זו, נערכת להתמודדות עם תרחישי משברי מים מכל הסוגים, באמצעות:

1.    הכנת תכוניות חרום לאספקת מים וסילוק ביוב  לכל יישובי התאגיד.

2.    תאום מול הרשות המקומית, באשר לשיתוף הפעולה בעת הצורך.

3.    הכנת וביצוע תרגילים משותפים, לדימוי מצבי חרום ומשברי מים.

4.    הצטיידות בהיקף נרחב, באמצעים לאספקת מים כגון:

  1.              מכלי מים בגדלים שונים.
  2.              ערכות לפריסת נקודות חלוקת מים לתושבים בשעת חרום.
  3.              משאבות מים.
  4.              גנרטורים לחרום.
  5.              ציוד רב נוסף לצורך תפעול נקודות החלוקה.

בעת חרום ועל פי הצורך, תיפרסנה בכל ישוב נקודות חלוקת מים, במיקומים שיועברו לידיעת הציבור. התאגיד יספק מים לחלוקה לתושבים בנקודות החלוקה.מידע נוסף ועדכני יועבר לציבור ע”פ הצורך, בכל ישוב באמצעים שונים .