הודעה לציבור
תאגיד כפרי גליל תחתון מודיע כי בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס”א – 2001 ופקודת העיריות (תיקון מס,75) התשס”א – 2001 , חלה חובת דיווח על איכות המים .
על כך, חברת המים והביוב “תאגיד כפרי גליל תחתון בע”מ”, מביאה לידיעת הציבור את הנתונים על איכות המים המסופקים דרך הרשת העירונית לצרכניה . ולהלן תוצאות הבדיקות (בדיקות כימיות ובקטריאליות ) שבוצעו במעבדות מוסמכות ע”י משרד הבריאות :
מתוך 172 בדיקות שבוצעו בשנת 2009 , התקבלו תוצאות תקינות ל-172 בדיקות , דהיינו 100% בדיקות תקינות ומאושרות ע”י משרד הבריאות .
לסיכום- תוצאות בדיקת איכות מי השתייה הינן טובות והמים בהחלט ראויים לשתייה .

סלאח נסאר
מנכ”ל התאגיד