דלג לתוכן

מדי מים

מה זה מד מים?

מדי מים הם שעונים המודדים את צריכת המים בנכס.מי גת אחראית על התקנתם, תחזוקתם השוטפת וכן על קריאת כמות המים שנרשמה בהם

בתקופה נתונה.

מהי קריאת מד מים?

קריאת מד מים היא המספר המופיע על גבי שעון מד המים. מד המים מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים (מ"ק).

החברה מחייבת את הצרכנים עבור צריכת מים על בסיס כמות המים שנמדדה ונקראה על סמך קריא מד המים בסוף כל תקופת צריכה.

קריאת מד המים מתבצעת אחת לחודש / חודשיים ומהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן. כדי שהקריאה תהיה תקינה, יש לאפשר גישה סדירה למד המים. במקרים בהם לא ניתן לקרוא את מד המים  תיקבע הצריכה על פי הערכה.

העברת מד מים

על מנת לבחון אפשרות להעברה או שינוי מיקום מד המים, בשל שיפוצים או שינוי ביעוד הנכס, יש לקבל חוות דעת מקצועית מגורם מוסמך במי גת. העברת מד המים ברשת תיעשה על ידי מי גת, וכרוכה בתשלום.

החלפת מד מים

מדי המים מוחלפים בעת הצורך, כחלק מביצוע עבודות תחזוקה שוטפות לשמירה על תקינות מדי המים ועמידה בכללי רשות המים.

האחריות לטיפול בצנרת למד המים וממנו

מי גת אחראית על התחזוקה השוטפת של צנרת המים עד למד המים.
כל לקוח אחראי – באופן אישי לצנרת הפרטית ממד המים של הנכס ועד להתחברות לצנרת הנכס.

בכל מקרה של תקלה במד המים, נזילה ממד המים, חוסר לחץ מים  אחרי החלפת המד יש לפנות אל מוקדי השירות שלנו.

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?