דלג לתוכן

קבלת טופס 4

לפני קבלת טופס 4 מהמועצה, נבדק כל נכס לגופו האם נבנה וחובר לתשתיות הציבוריות בהתאם לתוכניות שהוגשו ובהתאם לתקני האגודה. כל זאת בכדי למנוע תקלות עתידיות בזמן אכלוס הנכס.

יש לשלוח למייל meygat@012.net.il בקשה לבדיקה לטופס 4, או למלא כאן – את כל הפרטים הנדרשים.

לאחר בדיקה בשטח, ישלח אישור לטופס 4 למבקש, והעתק לועדה לתכנון ובניה במועצה.

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?