דלג לתוכן

צריכה חריגה ונזילות מים

אחריות מי גת בכל הקשור למערכת המים בישובים בהם מערכת המים מטופלת על ידה, הינה ביחס למערכת הציבורית בלבד, דהיינו – עד למד המים הראשי בנכס. עם זאת, מצאנו לנכון להביא בפניכם מספר נתונים על מנת לסייע לחיסכון במים.

איתור נזילת מים:

על מנת לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לסגור את כל הברזים בנכס ולוודא שאין שימוש במים (לדוגמא: מדיח, מכונת כביסה) ולאחר מכן לגשת למד המים.
אם נמצא שהפרפר המרכזי/ החץ השחור משמאל לקריאה במד המים מסתובב, ככל הנראה מדובר בנזילה או בברז שנשאר פתוח וכד'.
במידה ואכן קיימת התראת נזילה מהמד , יש למצוא את מקור הנזילה כגון: ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש, אסלות וכו'.
אם הבדיקה מעידה על אובדן מים במערכת ,יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתורו של האובדן ותיקונו. תיקון הנזילה הינו באחריות ועל חשבון בעל הנכס. יש לשמור את הקבלה/אסמכתא מפורטת בדבר ביצוע התשלום עבור התיקון על מנת שתהווה אסמכתא לקיומה של הנזילה ולתיקונה.
במקרה של צריכה חריגה בגין נזילת מים סמויה, רשאית האגודה להפחית את החיוב החריג, ההפחתה כפופה להתקיימות התנאים לכך. ראשיתו של התהליך – מילוי טופס על נזילה. בנוסף, על הצרכן להמציא חשבונית מס בגין תיקון הנזילה או אסמכתא אחרת (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש). לאחר מילוי הטופס והעברתו למי גת, ייבדק הנושא ואם יימצא כי אכן הייתה נזילה סמויה שתוקנה, תעריך החברה את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה קודמת או במשך השנה השוטפת. בעד המים שלא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת כתוצאה מהנזילה, יזוכה ההפרש בין תעריף החיוב לתעריף העלות. כמו כן ההפחתה הנ"ל מוגבלת לשתי תקופות חשבון בלבד.

לטופס הצהרה על תיקון נזילה

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם קיים חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות למי גת בבקשה לבדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות). במידה ותוצאות הבדיקה מצביעות על מד תקין, התושב ישלם עבור עלות הבדיקה ואולם באם נמצאה תקלה, מד המים יוחלף על חשבון האגודה והצרכן יקבל זיכוי בהפרש שבין הצריכה החריגה לבין הצריכה הממוצעת.

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?