מט"שים, מאגרים ופרוייקטים

מט"שים

מט"ש שדה אילן

מט"ש שדה אילן

מט"ש שדמות דבורה

מט"ש לבנים

מט"ש הזורעים

מאגרים

מאגר אילניה

מאגר אילניה

מאגר שרונה

מסננים מאגר שרונה

מסננים מאגר שרונה

הזרמת קולחין מעמק יזרעאל למאגר שרונה

הזרמת קולחין מעמק יזרעאל למאגר שרונה

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

מסננים להשקיה בבקעת יבניאל

תאגיד המים מי ג"ת - מאגר

פרויקטים

תחנת שאיבה לקולחים במתקן טיהור שפכים הזורעים

4 יחידות שאיבה, 2 של 400 כ"ס ו-2 של 200 כ"ס

השבת מי קולחים ממאגר דברת ומאגר שדמות דבורה לשימוש חלקאי

מסננים מאגר שרונה

מאגר אילניה