דלג לתוכן

מוכנות התאגיד לאספקת מים בשעת חירום

מוכנות התאגיד לאספקת מים בשעת חירום

1)  התאגיד ערוך ומוכן ונמצא  במוכנות לשעת חירום . בתאגיד קיימות תוכניות למתן מענה ולהתמודדות בעת חירום ומשבר מים רחב אשר עברה אשרור מחדש ונבדקה ע"י היחידה לביטחון מים  ברשות המים – מרחב צפון .

2)  עם תחילת שנה"ע 2022 עודכנו כלל תוכניות  החירום שם  יישובי התאגיד ובכל מצבי הכוננות וכן נכתבו  תוכניות משלימות ע"י הרשויות המקומיות כחלק מהיערכות למשבר מים בכל יישובי  התוכניות עודכנו והותאמו גם ליישובים החדשים שהצטרפו למרחב התאגיד לרבות מוא"ז אל בטוף על ארבעת היישובים שלה ומוא"ז בוסתאן אל מרג' עם ארבעת הישובים שלה גם כן  . יצוין כי , ליישובים החדשים הוכנו נכתבו והוכנו תוכניות חדשות למתן מענה בעת משבר מים – תוכניות אלה אושרו והתואמו מול הרשויות עצמן  בנוסף , תוכניות החירום של היושבים תואמו ואושרו מול רשות המים  במסגרת הביקורות השגרתיות שהתקיימה בחודש נובמבר 2022 יחד עם נציגי פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית – רח"ל . תוכניות אלה נבחנו ותורגלו  ע"פ גרף הפעילות השנתי .

3)  בשנת העבודה 2022 נמשך תהליך הרכש וההתעצמות וכן שדרוג  מחסני החירום של התאגיד – נבנה מחסן חירום ביישוב כפר כנא , מחסן זה  מיועד  לתת מענה ליישובים כפר כנא , משהד ועין מאהל . במהלך שנה זו הותקנו אמצעי מיגון בשני מחסני החירום – כפר כנא ודבוריה הכוללים – התקנת סורגים לחלונות , מערכות אזעקה ומצלמות אבטחה  בשני המחסנים ובבריכה האמצעית בישוב  טורעאן  כמו כן , הציוד הנגרר – עגלות ומכלי מים הנגררים-  נצבעו מחדש וחזרו לכשירות מליאה .

4)   בשנת העבודה 2022 , התאגיד אושרר מחדש  כ"מפעל חיוני " ו " מפעל קיומי "  ע"י משרד העבודה והשירותים החברתיים – אגף החירום  וניתן אישור לתקופה של שנתיים נוספות . בוצעה הסברה ותדריך עובדים בנידון והוסברה להם משמעות ריתוקם לעבודה בשעת חירום .

5)   מרכז ההפעלה וחדר המצב של התאגיד מתבסס על חדר הישיבות הקיים במשרדי התאגיד בכפר כנא . הדבר  נבדק ואושר ע"י רשות המים ופיקוד העורף מבחינת מיגון ומרחב מוגן .

6)  לתאגיד קיימת תוכנית לבניית מרכז הפעלה / חדר מצב לצורכי שליטה באירועים בעת חירום .  לתאגיד קיימת רציפות תפקודית  ובמסגרתה  הותקן  גנרטור חירום למבנה המשרדים של התאגיד ולחדר ולמרכז ההפעלה  .

7)   התאגיד נמצא בשלב מתקדם  של מימוש תוכנית המיגון לכלל מתקני המים והביוב של התאגיד בכלל היישובים תוכנית זו כוללת  – מיגון פיזי ומיגון אלקטרוני  ונועד לשפר את השליטה והאבטחה במתקנים אלה .

8)  היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת חירום

התאגיד ערוך ומוכן  לחלוקת מים בשעת חירום ונמצא בכוננות גבוה למתן מענה לכל תרחיש על בסיס  הכ"א אדם הקיים בתאגיד שמיועד לבנות תחנות חלוקת המים בחירום וכן על בסיס הציוד הקיים במחסני החירום .

 

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?