מפעל השבה לאספקת מי קולחין

מפעל השבה לאספקת מי קולחין

 אגודת מים מי גת הקימה בשנת 2001 אגודה חדשה בשם מי גליל תחתון (2001) שיעודה היה להקים ולפתח מפעל השבה לאספקת מי קולחין.

בשנת 2001 החלה האגודה את פעילותה כיזם מאושר ע"י רשות המים, לצורך הקמת מערכת השבת קולחים בשטחים שבתחום שיפוט מועצה אזורית הגליל התחתון ומאוחר יותר לבקשת הרשות, להרחבת המפעל לישובים נוספים בסביבה.

האגודה עומדת לסיים את הקמת המפעל המשתרע מקיבוץ דברת במערב דרך קיבוץ עין דור, שטחי ישובי רמת גליל תחתון, שטחי יבניאל ובקעת יבניאל במזרח ועד שטחי בקעת ארבל בצפון..

להלן ריכוז רכיבי המפעל נכון ל-31.12.2018:

קווי הולכה – כ-140 ק"מ צנרת בקטרים שבין "6 ל- "28.

תחנות שאיבה – 7 תחנות שאיבה בספיקה כוללת של כ-6,500 מק"ש.

מאגרים – 3 מאגרים בנפח כללי של 5 מלמ"ק וביחד עם מאגר נוסף שהוקם בעבר ע"י הרשויות המקומיות באזורנו, הנפח הכללי של המאגרים העומדים לרשות האגודה הוא 6.2 מלמ"ק.

ברכיבי המפעל כלולים גם מתקני סינון והכלרה, מתקני פיקוד ובקרה הפזורים בכל מערכת ההשבה.

מקורות הקולחים הם מגוונים ורבים המאפשרים לספק קולחים לצרכני האגודה בכמות של כ-12 מלמ"ק.

האגודה אחראית על תפעול ואחזקת מערכת מפעל ההשבה על כל רכיביה.

בנוסף האגודה עוסקת גם באחזקה ותפעול מערכות הביוב בכל הישובים, המוסדות ואזורי התעשיה שבתחום שיפוט המועצה האזורית הגליל התחתון.

.

מפעל השבה לאספקת מי קולחין מי גליל תחתון
כדורי - איגוד המים מי ג"ת

חזון האגודה

הרחבת מפעל ההשבה ע"י הנחת צנרת והקמת תחנות שאיבה לשטחים חדשים וכן הקמת 4 מאגרים בנפח כולל של כ-8 מלמ"ק.

זאת כדי לאפשר לנו לספק את הכמות המבוקשת היום, של חקלאי הגליל התחתון והסביבה, ובעתיד אחרי הרחבת המפעל, שתגיע לכ-30 מלמ"ק לפחות ובכך להביא לניצול ושימוש אופטימלי של הקרקעות שברשות החקלאים.
.