דוחות איכות המים

מי גת מבצעת אחת לחודש לפחות, בדיקות של מי השתיה בכל ישובי הגליל התחתון, עפ"י החוקים והתקנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הבדיקות כוללות הן בדיקות מיקרוביאליות להימצאות חידקים וטפילים, והן בדיקות כימיות.

הנתונים נמסרים ונבדקים במעבדות משרד הבריאות בחיפה .

הדיגומים ותוצאותיהם מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות – מערכת איכות המים בישוב שלי.