טפסים

טופס בקשה למשלוח מד מים לבדיקת בוררות במבדקה מוסמכת (בוררות)

לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס.

הוראות למילוי הטופס

פרטי התושב

השם הפרטי, כפי שמופיע בחשבונית
שם משפחה, כפי שמופיע בחשבונית
יש להזין תעודת זהות תקינה בת 9 ספרות , כולל ספרת ביקורת

פרטי הנכס

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות