טפסים

טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס

לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס.

הוראות למילוי הטופס

הנחיות כלליות להגשת הבקשה

לביצוע הוראה זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:
– הסכם שכירות – יש לצרף את הדף הראשון, בו מצויינים תאריכי תחילת וסיום השכירות וכן,
את הדף האחרון החתום על ידי הצדדים.
– צילומי תעודת זהות של 2 הצדדים/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות
– קריאת מונה עדכנית ליום העזיבה/הכניסה לנכס.
– לתשומת ליבך, כדי לקבל תעריף בהתאם לכמות הנפשות המתגוררות בנכס,
יש למלא בנוסף טופס הצהרה לגבי מספר נפשות בנכס, בהתאם להנחיות בטופס.
לנוחיותך, בסיום שליחת הבקשה תופנה לקישור לצורך מילוי טופס להצהרת מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה
הוראות לעדכון נפשות
כדי לקבוע את הכמות שתחויב יחידת הדיור בתעריף הבסיסי הנך מתבקש למלא את כל הפרטים ולצרף צילום תעודת זהות וספח פתוח של כל המתגוררים בנכס ילדים מעל גיל 18 , חובה צירוף צילום ת.ז וספח פתוח. לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ. במידה ולא נתקבלה הודעה במועד האמור, יראו כאילו מתגוררת ביחידת הדיור נפש אחת בלבד. לידיעה – בנכס בו מתגוררות נפש אחת או שתיים, תינתן הקצבה זהה וקבועה של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א'). רקע כללי בהתאם לתיקון מס’ 3 כללי חישוב עלות (קובץ תקנות 7008) שפורסמו ב 28.6.11- ונכנס לתוקף ב- 1.7.11 תעריפי המים יחולקו לשני סוגים:
1. תעריף כמות מוכרת – 3.5 מ”ק לחודש, לכל נפש המתגוררת ביחידת דיור.

2. תעריף כמות עודפת – כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף . • תעריפי המים נקבעים ע”י הרשות הממשלתית למים וביוב.

11
22
33
44 השלמת פרטים
5הצהרה וחתימה על הבקשה

פרטי הנכס

נא מלאו את פרטיכם, בטרם מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את הנחיות מילוי הטופס
יש להשתמש באותיות בעברית בלבד